Mijn naam is Andrea Ritzen. In 2010 ben ik afgestudeerd als hbo-verpleegkundige. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt binnen de psychiatrie (open opname afdeling voor volwassen),  thuiszorg en in een kleinschalige woongroep voor mensen met dementie. Dit allemaal in loondienst. Eind 2017 heb ik besloten om als zelfstandige te gaan werken en keer ik terug naar mijn geliefde thuiszorg. De ervaringen die ik afgelopen jaren heb opgedaan kan ik goed inzetten in de steeds complexer wordende zorg thuis. Ik werk binnen de thuiszorg zowel helemaal zelfstandig als binnen een coöperatie van zelfstandige zorgverleners. Daarnaast werk ik af en toe ook intramuraal via een uitzendbureau voor zelfstandigen. 


Ik vind het belangrijk dat zorg op een prettige en verantwoorde manier wordt gegeven. Voor mij houdt dit in dat er gekeken wordt naar de persoon die zorg wilt ontvangen. Welke ondersteuning heeft iemand nodig op gebied van verzorging en verpleging om zijn leven zo te kunnen leiden als hij dit wenst. Eigen regie en zelfredzaamheid zijn hierbij sleutelwoorden. Verantwoorde zorg wordt geboden door zorgverleners die actueel geschoold zijn en die op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen voor de vragen en problemen die zij in de praktijk tegen komen. De inzet van hulpmiddelen en het zoeken naar een manier om zorg zo efficiënt mogelijk in te richten acht ik van groot belang in het gehele plaatje. Dit alles bied ik op een voor u transparante wijze en in overleg met u, waarbij ik u professioneel advies geef en u kwaliteit van mij kunt verwachten.


Mijn kwaliteiten zijn:

Gedreven:  vanuit mijn passie ben ik gedreven om mijn werk goed te willen doen.

Organiseren: ik organiseer mijn werk zodanig, dat ik de zorg op een aangename manier regel en coördineer, en vind het ook leuk om te doen. 

Verantwoordelijk: ik werk altijd zorgvuldig, serieus en gewetensvol.

Leergierig: ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren, maar ook om anderen iets te mogen leren.


Naast mijn werk ben ik moeder van een dochter en een zoon. Ik ga graag met de kinderen en mijn vriend er op uit, het liefst naar buiten. Daarnaast vind ik het leuk om te koken en lees ik graag een boek. Tenslotte ben ik hobby-imker.