Een groot deel van de verzorging en verpleging die in de thuissituatie (wijkverpleging) plaatsvindt wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Om voor deze zorg in aanmerking te kunnen komen heeft u een geldige indicatie nodig. Wijkverpleging kan verzorgd worden als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura worden de kosten direct door de zorgverzekeraar aan de zorgverlener betaalt. Bij PGB krijgt u een bepaald budget van de zorgverzekeraar waarmee u zelf uw hulpverleners betaald.

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering en u hoeft hiervoor geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

 

Indien u dit wenst kan ik met u kijken of u in aanmerking komt voor wijkverpleging en vervolgens ook een indicatie opmaken. Ik kom bij u op huisbezoek om uw situatie te inventariseren. Dit gaat alleen als u kiest voor zorg in natura. Naast de indicatie stel ik een zorgplan op waarin beschreven staat welke zorg u nodig heeft. De zorg wordt elk half jaar geëvalueerd, en ook de verlenging en eventuele tussentijdse bijstelling van de indicatie kan ik voor u verzorgen.

 

Ik werk als zelfstandige verpleegkundige en heb geen contract met een zorgverzekeraar. Dit houdt in dat ik u bij sommige zorgverzekeraars vooraf toestemming moet vragen of zij de zorg die ik bij u zal verlenen willen vergoeden. Daarnaast zijn er een aantal zorgverzekeraars waarbij u de factuur eerst zelf dient te voldoen waarna u deze bij hun kunt indienen of het bedrag vergoed te krijgen. U kunt in het overzicht hieronder zien welke zorgverzekeraars vooraf toestemming dienen te geven en bij welke u de factuur eerst zelf dient te voldoen. Bij de overige zorgverzekeraars kan ik de kosten voor de indicatie direct bij de zorgverzekeraar declareren (soms middels een ‘acte van cessie’ waarmee u toestemming geeft aan de zorgverzekeraar om direct aan mij te betalen), daar heeft u dus geen omkijken naar! U kunt met iedere polis gebruik maken van mijn diensten, ook als ongecontracteerde zorg slechts deels vergoed wordt! Mijn werkgebied is regio  Westelijke Mijnstreek. 


Overzicht van zorgverzekeraars waarvoor ik indicatiestelling en zorg kan leveren en hun voorwaarden:


Toestemming vooraf en eerst zelf factuur voldoen:

Toestemming vooraf en eerste zelf factuur voldoen:VGZ

Achmea

CZ (acte van cessie)

ONVZ

Univé

FBTO

CZdirect (acte van cessie)

PNOzorg

Bewuzt

Avero

OHRA (acte van cessie)

VvAA

IZZ

Zilveren Kruis

Delta Loyd (acte van cessie)


IZA

De Friesland

DSW (acte van cessie)


Zekur.nl

ProLife

In Twente (acte van cessie)


National Academic

Kiemer

Stad Holland (acte van cessie)


United consumers

OZF

AZVZ (acte van cessie)


Promovendum

IK!

Zorg en zekerheid (acte van cessie)


Besure

IAK volmachtUMC
De Goudse